Ziekte van Luna te zeldzaam voor onderzoek

LEEUWARDEN De zesjarige Luna Wassenaar uit Leeuwarden is een van de 25 mensen op de wereld met Noordzeeziekte. De ongeneeslijke,‘Friese’ aandoening is te zeldzaamvoor onderzoek.

Krantenartikel
Leeuwarder Courant
6 januari 2017

Scroll to top