Undersyk nedich nei de seldsume Noardseesykte fan Luna

Luna Wassenaar út Ljouwert is seis jier en rint mei in rollator. Se hat de Noardseesykte, in tige seldsume sykte. Yn Nederlân binne mar sa’n tsien gefallen bekend fan minsken dy’t de sykte hawwe en oer de hiele wrâld sa’n 25. Uterlik hat it wol wat fan epilepsy, mar de prognoaze is folle minder. Der binne gjin medisinen foar en de measte pasjinten wurde net âlder as 40 of 45 jier.

Filmreportage
Omrop Fryslân
6 januari 2017

Scroll to top