Ljochtpuntsje yn ûndersyk nei seldsume Noardseesykte

Foar it earst liket der in hiel foarsichtige trochbraak te wêzen yn it ûndersyk nei de mysterieuze Noardseesykte.

Filmreportage
Omrop Fryslân
Datum: 28 november 2019

Scroll to top