Leven in de achteruit

Slapen is voor de 8-jarige Luna Wassenaar uit Leeuwarden een boze droom geworden. Ze rolt ’s nachts van de ene epileptische aanval in de andere. Een medicijn vinden tegen Noordzeeziekte wordt voor haar steeds urgenter.

Krantenartikel
Leeuwarder Courant
15 december 2018

Scroll to top